previous arrow
next arrow
Slider

درباره ما

گروه آموزشی یک تحول

بانوی ایرانی سلام!
گروه آموزشی ما در سال جاری با هدف توانمندسازی بانوان ایرانی کار خود را آغاز نموده است. خبر خوب این است که ما خود از جنس شما هستیم، در همین جامعه به دنیا آمدیم، مدرسه رفته ایم، رشد کرده ایم، نوجوان شده، جوانی کرده و به بهترین دانشگاههای ایران رفته ایم. سپس شاغل شده، ازدواج کرده و بچه دار شده ایم و با مشکلات واقعی زنان در جامعه مان دست و پنجه نرم کرده و در حال دست و پنجه نرم کردنیم. ما گروهی از زنانی هستیم که هم خودمان احساس موفقیت درونی داریم و هم از نظر اجتماعی زنان موفقی هستیم. همچنین در بهترین دوره های آموزشی برای رشد شخصی خود شرکت کرده و به صورت شخصی از آموزشهای بهترین اساتید بهره مند شده ایم.

به همین دلیل هم هم آمادگی داریم آنچه آموخته ایم را برای داشتن احساسی بهتر و وجودی کارآمدتر به شما نیز آموزش دهیم.